Az Egyesület magyar megnevezése:
SZOMÁLAI-MAGYAR EGYESÜLET

Az Egyesület magyar rövidített megnevezése:
SZ M E

Az Egyesület angol megnevezése:
SOMALIAN-HUNGARIAN UNION

Az Egyesület angol rövidített megnevezése:
S H U

Az Egyesület francia megnevezése:
UNION SOMALIAN-HONGROISE

Az Egyesület francia rövidített megnevezése:
S A H

Az Egyesület székhelye:
1132 Budapest, Visegrádi u9.

Az Egyesület Adószáma:
18210307-1-41

Az Egyesület önálló jogi személyiséggel rendelkező, közhasznú szervezet, amely közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési, megyei, fővárosi, önkormányzati képviselőjelöltet nem állít és nem is támogat.
A tagokon kívül más is részesülhet a közhasznú szolgáltatásokból.
A közhasznú szervezet működése nyilvános, szolgáltatásait bárki megkötés nélkül igénybe veheti.

Az Egyesület célja és feladata:

Célja:

Az afrikai országok és Szomália fejlesztése, Szomáliában és az afrikai országokban folyó sport - oktatási, gyermek- és iíjúságvédelmi, kulturális, műemlékvédelmi, egészségügyi, szociális, természetvédelmi, állatvédelmi, környezetvédelmi, műszaki, természettudományi és kutatási tevékenységek támogatása, ezekben való aktív részvétel, a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, az emberi és állampolgári jogok védelme, a kulturális örökség megóvása.

Az Egyesület céljai megfelelnek a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. 26. §. c./l., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 14. és 20. pontjában foglaltaknak.

Az egyesület céljait az alábbi tevékenységekkel valósítja meg:

Az Egyesület működése nyilvános, munkája és tevékenysége során épít a nyilvánosság és a társadalmi ellenőrzés lehetőségeire, a támogatók kezdeményezésére, javaslataira.

Az egyesület feladata, hogy céljait a hatályos jogszabályok, az Alapszabály és más egyesületi szabályzatok alapján el tudja érni, azokat meg tudja valósítani.

web counter code